IFRS 16

IFRS 16 er obligatorisk fra 2019 for alle selskaper som rapporterer etter IFRS. Av de IFRS endringene vi omtaler her, er representerer IFRS 16 den standarden som påvirker flest antall IFRS rapporterende enheter.

Mange selskaper vil oppleve at effektene på regnskapet er vesentlig, og det må brukes tid på gjennomgang og dokumentasjon av dette. Videre vil de aller fleste selskaper blir påvirket i form av økte notekrav. I større konsern kan det være tidkrevende å få på plass rutiner for innhenting og strukturering av dette.

Implementeringen av IFRS 16 vil medføre at nøkkeltall endres i større eller mindre grad. Mange av disse nøkkeltallene brukes av ledelse, styret, investorer, banker og analytikere. En god kommunikasjonsstrategi fordrer behov for en tidlig oversikt over sannsynlige effekter.

Finance Resources har konsulenter som kan bistå med implementeringen. Vi disponerer også modeller som effektiviserer gjennomgangen av IFRS 16.

SAF-T

SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata som vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter.

Obligatorisk implementering av SAF-T er utsatt til 1. januar 2020.

Finance Resources har konsulenter som kan bistå med implementeringen.