«Vi skal skape verdier for kunden fra dag en og ønsker at alle kunder
skal være referansekunder. Dette gjøres gjennom en sammenslutning
av høyt utdannede økonomi- og regnskapsressurser med lang erfaring
innen faglig- og praktisk økonomirapportering»

Om Finance Resources AS

Visjon:
Vi skal skape verdier for kunden fra dag en og ønsker at alle kunder skal være referansekunder. Dette gjøres gjennom en sammenslutning av høyt utdannede økonomi- og regnskapsressurser med lang erfaring innen faglig- og praktisk økonomirapportering.

Våre kjerneverdier:
Kompetanse
 – våre konsulenter har høy faglig kompetanse innenfor regnskap og økonomi og kan vise til lang praktisk erfaring.
Ansvar – våre konsulenter leverer i henhold til kundens ønsker. Vi er fleksible og avslutter ikke oppdrag før det er enighet om at oppdraget er ferdigstilt.
Samarbeid og utvikling – våre konsulenter er genuint interessert i faget og ønsker å videreutvikle seg selv og andre gjennom kunnskapsdeling.
Offensiv – våre konsulenter ser muligheter og tar initiativ overfor kunden.

Forretningside:
Vi ønsker å bli et naturlig kontaktpunkt for økonomiavdelinger som trenger midlertidige ressurser. Første steg for å oppnå dette er å samle erfarne og dyktige konsulenter. Våre konsulenter skal ha gode referanser og kunne vise til lang erfaring innenfor det området de tilbyr sine tjenester i. Gjennom samarbeid, som blant annet innbefatter erfaringsutveksling og oppdragsfordeling, er målet å kunne dra nytte av hverandres kompetanse og kontaktnett for å skape business for hverandre.

Management for hire

Våre kunnskapsrike konsulenter kan løse de fleste typer midlertidige behov for bistand / management for hire innenfor regnskap og økonomi. Vi har lang erfaring med å gå inn i midlertidige posisjoner på en effektiv måte. Kommer vi inn når den som skal erstattes fortsatt er tilgjengelig, vil man unngå tap av viktig kunnskap, og overlapping kan skje uten unødig belastning og ulemper for organisasjonen forøvrig. 

Finance Resources legger stor vekt på å finne riktig konsulent til kundens spesifikke behov. Vi har alle lang erfaringer fra ulike roller i økonomiavdelinger og setter oss raskt inn i kundens behov. 

Stillingsinnholdet i de forskjellige rollene i en økonomiavdeling kan variere betydelig fra selskap til selskap. Nedenfor har vi beskrevet viktige trekk ved Finance Resources konsulenter innenfor typiske stillingskategorier.

Transaksjonsstøtte

Våre kunnskapsrike konsulenter kan ta ulike oppgaver i de fleste transaksjoner hvor økonomipersonell, revisorer og regnskapskyndige vanligvis bidrar. Vi kan bistå i alle transaksjonstyper som kjøp og salg av virksomheter, fusjoner/fisjoner, samt kapitalendringer og børsnoteringer.

Implementering

Våre kunnskapsrike konsulenter kan ta ulike oppgaver i implementering av rutiner og prosesser i og rundt økonomiavdelingen. Herunder implementering av økonomisystemer som ERP, rapporteringssystem, konsolideringssystem, BI-løsning med mer.

Vi anser det som viktig å se på en systemimplementering som en del av en rutine- og prosess gjennomgang. Økonomi- og regnskapspersonell sammen med driftspersonell bør være sterkt involvert slik at implementeringen ikke blir et rent IT prosjekt

Tidsaktuelle problemstillinger

I det nedenstående har vi tatt inn noen temaer som er relevante for mange økonomiavdelinger. Dette er temaer som vil kreve ekstra ressurser og hvor vi har spesialkompetanse som gjør at utfordringene kan løses effektivt.

Utvalgte oppdrag vi leverer nå

IFRS konvertering – Konvertering fra NGAPP til IFRS. 
IFRS 16 implementering – Implementering av modell for teknisk beregning, samt rutiner for konsern og døtre. 
Rutine forbedring – Utarbeidelse og implementering av rutiner knyttet til «Order to cash» og «lønnsområdet».
CFO oppdrag – Dekker midlertidig behov for CFO ressurs
CFO oppdrag – To adskilte «Turn-around case» – Kontroll med Cash-flow og kapitalisering er en vesentlig del av oppgavene i begge oppdragene.
Group controller – Management for hire i forbindelse med permisjon.
Group controller – Ekstra ressurs løpende oppgaver og prosjekter (management for hire).
Group controller – Ekstra ressurs løpende og kvartalsrapportering (management for hire).
Konsernregnskapssjef – Management for hire i forbindelse med permisjon 
Konsernregnskapssjef – Implementering av konsolideringssystemet til Cantor Controller (prosjektbasert oppdrag)
Konsernregnskapssjef – kvartalsvis skatterapportering (børsnotert selskap) 
Konsernregnskapssjef – Management for hire i forbindelse med permisjon
CFO funksjon på deltid for flere mindre selskaper (management for hire)

Modeller

Finance Resources disponerer en rekke modeller som brukes i løsning av oppgaver vi er engasjert i. Relevante modeller gjøres tilgengelige for våre kunder. 

Under følger beskrivelse av noen av modellene

Våre konsulenter

Kontakt oss

Besøksadresse:
Grensesvingen 9, 3. etg.

Postadresse:
Hauklikroken 2,
1415 Oppegård

‭+47 400 11 421‬

post@financeresources.no