Management for hire og interimleder som CFO / økonomidirektør / økonomisjef

Finance Resources konsulenter som management for hire / interimleder er sterkt teoretisk og analytisk anlagt. De kommuniserer godt både eksternt og internt og fungerer som gode ledere og administratorer.

Management for hire / interimlederen har typisk økonomiutdanning (MBA, Siviløkonom), gjerne også med etterutdanning innen revisjon (MRR/ HRS).

Management for hire / interimlederen kan vise til bred erfaring fra tilsvarende og lavere stillinger i økonomiavdelinger. Dette gjør konsulenten i stand til å raskt skaffe seg oversikt og sette seg inn i ulike problemstillinger hos kunden. Konsulentene har også bred erfaring innen prosjektrelaterte oppgaver som for eksempel børsnoteringer, refinansiering og M&A.

Regnskapsdirektør

Finance Resources Management for hire / interimledere i denne kategorien er meget teoretisk anlagt. De har gode kommunikative evner og kan vise til gode evner til å lede og administrere.

Management for hire / interimlederen har typisk økonomi- eller revisjonsutdanning (MBA, Siviløkonom, Registrert revisor) med etterutdanning innen revisjon (MRR/ HRS).

Management for hire / interimlederen har praktisert som revisor og kan vise til lang praktisk erfaring innen regnskapsrapportering. I tillegg til  raskt å kunne sette seg inn i rapporteringsrutiner, har konsulenten den regnskapsfaglige tyngden som skal til for å sørge for at regnskaps-/ rapporteringsfunksjon hos kunden blir ivaretatt. Konsulentenes lange erfaring vil, ved behov, også bidra til prosessoptimalisering enten ved å sikre raskere rapportering og/eller at kvaliteten på rapporteringen bedres.

Konsernregnskapssjef

Finance Resources har et stort antall konsernregnskapsprofiler og har gode forutsetninger for å finne en midlertidig ressurs som tilfredsstiller kundens behov.

Management for hire / interimlederen har typisk økonomi- eller revisjonsutdanning (MBA, Siviløkonom, Registrert revisor) med etterutdanning innen revisjon (MRR/ HRS). Lettere kandidater kan også være aktuelle.

Vi har både teoretisk sterke kandidater og kandidater med utstrakt tekniske ferdigheter. De fleste har lang erfaring fra revisjon, samt praktisk erfaring i stilling som konsernregnskapssjef. Flere har vært med på å bygge opp konsolideringsrutiner og satt opp konsolideringssystemer.

Regnskapssjef / Finance controller

Finance Resources Management for hire / interimledere på dette nivået har bred og dyp regnskap- og økonomiforståelse. Konsulenten evner å sette seg inn i og løse kundens regnskap eller rapporteringsmessige utfordringer på en effektiv måte, samt lang erfaring med å lede team.

Management for hire / interimlederen har analytiske evner til å kunne være en problemløser og har en logisk og metodisk tilnærming til utfordringer, god forståelse av forretninger og høy grad av nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer.

Management for hire / interimlederen har typisk økonomi- eller revisjonsutdanning (MBA, Siviløkonom, Registrert revisor) med etterutdanning innen revisjon (MRR/ HRS).

Konsulentene har lang og solid erfaring med løpende regnskapsrapportering og årsoppgjørsprosess. Flere av våre konsulenter har lang erfaring ved teknisk bruk av årsoppgjørssystemer.

Alle har regnskapsforståelse og praktisk erfaring. Noen har også grunnleggende konsernregnskapsforståelse og erfaring med konsolidering.

Business Controller 

Finance Resources konsulenter på dette nivået har god økonomi- og prosessforståelse og grunnleggende regnskapsforståelse. Konsulenten har gode analytiske evner og kan sette seg inn i og løse kundens utfordringer på en effektiv måte.

Konsulenten har typisk økonomiutdannelse (Siviløkonom, MBA) og gjerne erfaring fra revisjon.

Eksempel på oppgaver som en av våre kandidater innen businesscontroller gjerne bistår med er økonomisk planlegging, utarbeidelse av rapporter, budsjettering, intern kontroll, videreutvikling av økonomi og styringssystemer og analyse av lønnsomhet.

Økonomisjef i mindre bedrifter

Management for hire / interimledere fra Finance Resources på dette nivået vil ha generell god regnskap- og økonomi forståelse og vil ta hånd om økonomistyring og regnskap til selskapet. De vil være opptatt av hele virksomheten og typisk jobbe med styringsdata og gi tidlig varsel om uønsket utvikling. En god økonomisjef er en solid samtalepartner som er opptatt av styring og kontroll i din bedrift.

De vil også gi råd til daglig leder om lønnsomhetsforbedringer og drift. Typisk vil konsulenten være engasjert med å lage gode og korrekte rapporter og sørger for å kvalitetssikre regnskaper og interne rutiner slik at bedriften for styring og kontroll. Avvik mellom budsjetter og regnskapstall analyseres og forklares slik at daglig leder blir løpende oppdatert. Selskapets likviditet blir fulgt opp og det iverksettes tiltak til forbedringer.

Trenger du hjelp til å forberede styremøte kan økonomisjefen bedra med nødvendig dokumentasjon som periodiske regnskapsrapporter, budsjetter, likviditetsprognoser, kalkyler og ikke minste protokoll fra styremøtet.

Mange bedrifter trenger en økonomisjef, men avventer ansettelse da de føler at de ikke har stort nok firma til å forsvare å ansette en økonomisjef. Hos oss kan du leie en økonomisjef på deltid som Management for hire / interimleder. Du velger selv hvor mye tid du har behov for. Vi har fokus på den daglige driften, men er også kompetente forretningsutviklere som kan komme med råd og veiledning dersom det oppdages forbedrings-potensiale i din bedrift.

Ta kontakt med Finance Resources AS og få en økonomisjef som du betaler kun for de timene som du har behov for. Det kan være en arbeidsdag i måneden eller mer.